header in de praktijk pakkans
USP icoon PakKans
Coaching
USP icoon PakKans
Ervaringsdeskundigheid
USP icoon PakKans
Begeleiding op maat

Ervaringsdeskundige coaches

Bij PakKans werken we samen met ervaringsdeskundige coaches van De Hoop GGZ / Bye Bye Bajes (BBB). Zij hebben ervaring en de juiste aanpak om ex-gedetineerden te ondersteunen in hun soms complexe hulpvragen. Door deze begeleiding wordt de mogelijk tot duurzame uitstroom naar betaald werk vergroot en een leven buiten criminele kaders weer mogelijk.

ervaringsdeskundigen in de praktijk pakkans

Een ervaringsdeskundige maakt het verschil

Er wordt bij BBB gewerkt met inzet van ervaringsdeskundigen als rolmodellen. Zij bieden hulp vanuit herkenning en zijn gedreven vanuit het beginsel “gered om te redden”. Ze zijn bekend met de pijn, nood en eenzaamheid van de kandidaten en bieden hulp vanuit gelijkwaardigheid zonder enig oordeel! De kernwaarden van BBB zijn: barmhartigheid, deskundigheid, respect, verbondenheid, leerbaarheid, discipline en wederkerigheid. Dit geeft ingang tot onbesproken gevoelens van spijt, schuld, schaamte, verlating en uitsluiting door het criminele milieu waar afstand van genomen wordt.

Door er respectvol te zijn zonder oordeel en vanuit eigen ervaring, ontstaat er een band. Zo komt er inzicht in behoefte aan praktische hulp op maat.

Meld je aan

oorsprong ervaringsdeskundigen in de praktijk pakkans

Oorsprong: reduceren van ongewenst gedrag en houding

Door tussenkomst van een bruggenbouwer zou men een mogelijke andere uitkomst en samenwerking kunnen bewerkstellen ten behoeve van ex-gedetineerden, tijdens hun periode in het project van Pakkans.

3 pijlers:

  1. Methodische zelfhulp; het idee dat samen met een ervaringsdeskundige ruimte creëren voor herstel bij anderen( hoop, zelfacceptatie en autonomie)
  2. Emancipatie; het toevoegen van de herstelgedachte vanuit het perspectief van de ex-gedetineerde, draait om keuzemogelijkheid aanreiken.
  3. Empowerment; het herstel waarin iemand de eigen sterke kanten, talenten en mogelijkheden (her)ontdekt, ontwikkelt en bekrachtigt.

Werkwijze

In een gesprek wordt gesproken over weerstanden bij desbetreffende. Door gelijkwaardigheid en herkenbaarheid van de gespreksleiders en desbetreffende ontstaat de openheid om te vertellen wat er wringt. Daaruit kan een vervolgcontact ontstaan.

Het bevordert het overbruggen van de afstand die er nog altijd is tussen de concepten veiligheid,  vertrouwen en begeleiding.

Daarnaast is het belangrijk om ons te richten op 5 kernwaarden: 

  • gericht op de persoon, 
  • gelijkwaardigheid, 
  • keuzevrijheid, 
  • uitgaan van groeimogelijkheden,
  • bewustwordingsproces van eigen tekortkomingen, onvermogen en kwetsbaarheid.

Geeft u ex-gedetineerden ook een PakKans?

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten