header over pakkans pakkans
USP icoon PakKans
Kans op recidive verkleinen
USP icoon PakKans
Uitstroom naar passend werk
USP icoon PakKans
Schadelast beperking

Informatie voor verwijzers

PakKans werkt met veel verschillende organisaties samen. Deze organisaties verwijzen hun cliënten naar ons door, zodat wij voor de cliënt een passende werk- of werkervaringsplek kunnen gaan zoeken. 

DJI / Penitiaire Inrichtingen

Kandidaten die gedetineerd zijn, maar gefaseerd via ZBBI of BBA, mogen gaan uitstromen naar buiten de gevangenis, kunnen bij PakKans worden aangemeld. Wij gaan in goed overleg met de casemanager op zoek naar een passende werkomgeving buiten de gevangenis. Op deze manier krijgen ex-gedetineerden een betere landing op de arbeidsmarkt en wordt de kans op recidive enorm verkleint. De bekostiging van onze ondersteuning en begeleiding verekenen wij met een nader over één te komen uurtarief met het bedrijf waar de kandidaat gaat werken.

MEER INFO

UWV

Uitkeringsgerechtigden van het UWV met een detentieverleden en/strablad kunnen bij ons worden aangemeld voor een werk-toeleidingstraject. Per kandidaat wordt er samen met UWV gekeken welk type re-integartietraject er voor de kandidaat nodig is om weer aan de slag te komen. Wij kunnen hier Modulaire re-integratiedienstenWerkfitNaar Werktraject of een traject Hulp bij scholing voor inzetten. PakKans doet deze trajecten vanuit het UWV raamcontract van JobUp B.V.  

Gemeente

Uitkeringsgerechtigden met een detentieverleden met een Participatiewet uitkering, kunnen ook bij PakKans aangemeld worden, dit voor voor extra coaching en/of ondersteuning voor uitstroom naar betaald werk. Per kandidaat wordt er gekeken wat er aan inspanning vanuit PakKans nodig is om de kandidaat weer bij een geschikte werkgever aan de slag te krijgen. In goed overleg wordt er met de klantmanager van de gemeente bepaald of hier ook een traject (financiële middelen) beschikbaar voor is. In sommige gevallen kunnen wij snel een match maken op een vacature en is een vergoeding vanuit de gemeente niet noodzakelijk.

Reclassering Nederland

Kandidaten die onder toezicht staan van Reclassering Nederland kunnen bij ons worden aangemeld voor een werktoeleidingstraject. Wij gaan in goed overleg met Reclassering op zoek naar een passende baan voor de kandidaat. De bekostiging van onze hulp zal per kandidaat worden afgestemd met Reclassering, soms doen wij hiervoor een verzoek bij een gemeente waar de kandidaat woont.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten